Co vlastně pijeme

Jaký je rozdíl mezi pitnou, pramenitou, stolní a kojeneckou vodou?

Na první pohled téměř žádný, všechny jsou zdravotně nezávadné a jsou určeny pro denní spotřebu. Kvalitu pitné vody vnímají lidé jako výslednici různých parametrů, zejména chuti, přírodní čistoty bez chemických úprav (kvalita zdroje) a přirozeného obsahu minerálních látek. Pokud je přírodní zdroj vody skutečně kvalitní, není potřeba žádných dodatečných úprav ani ochucování, protože pramenitá voda s přirozeným obsahem rozpuštěných nerostů nic takového nepotřebuje a naopak, lahodná chuť čisté vody je odběrateli hodnocena jako jedna z hlavních předností.

Na českém trhu s vodami se vyskytují 3 základní označení: Pitná voda, pramenitá (dříve stolní) voda, kojenecká voda.

Pitná voda

Pramenitá voda (dříve stolní)

kojenecká voda

Ke stálému pití pro lidi bez rozlišení věku a zdravotního stavu jsou vhodné vody kojenecké a pramenité (dřívější označení stolní) s obsahem „Rozpuštěných látek 200–500 mg/l“. Tak tomu není například u minerálních vod nebo u vod s vyšším obsahem některých minerálních prvků i když z reklam to někdy působí jinak. Optimální spotřeba minerálních vod by u zdravého jedince měla být cca 0,5 l za den, kojenci by je však neměli pít vůbec.

Časté dotazy

Může se balená voda zkazit?

Výzkumné šetření firmy Rosana, jednoho z největších domácích distributorů velkoobjemových barelů s pramenitou vodou, prokázalo časté představy lidí o tom, že balenou vodu je nutno vypít rychle, aby se nezkazila, a proto někdy přistupují s rozpaky k větším barelům, které zůstávají otevřené ve stojanu několik dnů. Jejich obavy jsou zcela neopodstatněné. Barely jsou plněny bez kontaktu s lidskou rukou a uzavírány patentovanou zátkou, která se otvírá až při nasazení na stojan. Voda v barelu vydrží čerstvá a nezávadná více než měsíc. Z bezpečnostních důvodů přesto oficiálně doporučujeme spotřebovat vodu do 14 dní. Menší rodiny si mohou objednat zmenšené 10 litrové barely.

K čemu bych měl jako spotřebitel přihlížet?

Jedním z nejdůležitějších ukazatelů je sledování v jakých podmínkách je voda skladována. Nekupovat vodu u stánků ani v obchodech, kde nejsou dodrženy podmínky správného uchování tj. v chladu a chráněné před přímým slunečním světlem.

Je-li plastová láhev vystavena vyšší teplotě a přímému slunci, dochází ke zmnožení ve vodě přirozeně přítomných bakterií (může to vést k chuťovým a pachovým změnám vody), z plastu se mohou vyluhovat za takových podmínek i nežádoucí chemické látky.

Co se stane s obalem/barelem po uplynutí jeho životnosti?

Tuzemský trend nastavený reklamou na spotřebu balených vod v PET lahvích není na západ od našich hranic tak výrazný. Zde PET láhve trhu dominují a každoročně vytvářejí stovky tun odpadu bez dalšího využití (alespoň prozatím). V západních a severských zemích je poměr mezi plastem a sklem daleko vyrovnanější, navíc velká část domácností využívá komfort stojanů s velkoobjemovými barely, tzv. aquabarů. Důvodem je nejen cenová dostupnost výrobků a pohodlí dodávky až do domu, ale především ekologické smýšlení obyvatel. Více si totiž uvědomují, jak PET lahve zatěžují životní prostředí a jsou na to citlivější. Velkoobjemové balení je distribuována v 18,9 l a 10 l vratných barelech. Výhodou oproti PET lahvím je garantovaný systém jejich oběhu, takže jejich likvidace nezatěžuje životní prostředí. Standardní životnost se počítá řádově na 200 cyklů, vyřazené barely jsou následně používány k výrobě např. automobilových nárazníků.

Porovnání hodnot balené pramenité vody ROSANA s hodnotami pro kojeneckou vodu

Rosana téměř odpovídá přísným normám pro kojeneckou vodu. Od 1. 5. 2004 se však změnila vyhláška (č. 275) ministerstva zdravotnictví, která zpřísnila normy kojenecké vody, jež nesmí obsahovat více než 10 mg/l dusičnanů a měla by být spotřebována do 2 dnů po otevření.

Rosana není žádným způsobem chemicky upravována, ozařována, ani jinak upravována nebo ochucována, není stabilizována kysličníkem uhličitým. Díky ideálnímu obsahu minerálních látek, důležitých pro lidský organismus každého věku, je vhodná i pro dlouhodobou denní konzumaci.

ukazatel jednotka kojenecká voda pramenitá voda ROSANA
dusitany mg/l max. 0,02 méně než 0,005
dusičnany mg/l max. 10,0 12,0
chloridy mg/l max. 100,0 7,0
sírany mg/l max. 250,0 24,0
železo mg/l max. 0,3 0,02
sodík mg/l max. 20 4,0
vápník mg/l 40–80 57,0
vápník + hořčík mmol/l 1,8–3,2 1,6
pH   5–8 7,2

Hodnoty pramenité vody ROSANA jsou z dubna 2004 a informace byly převzety od společnosti ROSANA.